Livets Bog består af syv bind og er det store centrale værk i Det Tredje Testamente. Det udgør sammen med Det Evige Verdensbillede 1-4 med 44 symboler kernen i Martinus' beskrivelse af det åndsvidenskabelige verdensbillede.

Livets Bog er en videnskab om livet, og den redegør for de åndelige principper, der muliggør vor livsoplevelse. Den viser, hvordan vor eksistens er forbundet med naturens helhed, og hvordan vi skaber vor fremtid – vor skæbne – ved den måde, vi tænker og handler på i dag. Ved at få kendskab til de psykiske naturlove vil det gradvist blive muligt at forstå sig selv og andre - og finde mening, sammenhæng og kærlighed i tilværelsen. Menneskeheden vil bevæge sig mod en lys og fredelig verdenskultur.

0 anmeldelser

Bind 1 er en indledning til værket og samtidig en god introduktionsbog. Bogen indeholder Fortalen til Livets Bog og beskriver en række kerneelementer i det evige verdensbillede

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Fortalen til Livets Bog. Uddrag fra Livets Bog, bind 1, stk. 1-22

20,00  m/Moms
( 16,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Beskriver den ”kosmiske kemi”, hvormed Martinus udvider den kemiske videnskabs lære om de fysiske stoffers reaktion til også at omfatte læren om de ”overfysiske” stoffers reaktion

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Indeholder anden og sidste del af afsnittet om den kosmiske kemi med hovedemner som: symbolet ”kredsløbsprincippet”, symbolet ”livsmysteriets løsning” og en gennemgang af ”63 livssubstanser”

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Bind 4 gennemgår første del af temaet om "Det evige liv", der strækker sig over de sidste fire bind af værket. Fokus i analyserne er de levende væseners livsoplevelse i dens mangfoldige former

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Hovedemnet er ”den højeste ild”, der rummer Martinus’ kerneanalyser af ”det seksuelle polforvandlingsprincip”

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Temaet er ”Guds rige eller livets eventyr” med fokus på vejen ud af mørket og den begyndende indsigt i de højere bevidsthedstrin

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Indeholder fjerde og sidste del af temaet om "Det evige liv", samt efterskriftet til hele "Livets Bog". Bogen har hovedemnet ”den kosmiske verdensmoral”

300,00  m/Moms
( 240,00  u/Moms )
Lager: På lager