Der er udgivet 28 mindre bøger af Martinus, de såkaldte småbøger. De omhandler afgrænsede emner inden for verdensbilledet, hvoraf nogle af dem er i artikelform. Emnerne beskrives på en enkel og letforståelig måde, og flere af bøgerne egner sig glimrende som introduktionstekster.

0 anmeldelser
Bogen fortæller om menneskehedens nuværende krise som optakt til en ny verdenskulturs skabelse. Kan anbefales som introduktionsbog.
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Martinus giver her en bevægende skildring af, hvad der virkelig hændte ved Jesu korsfæstelse og opstandelse
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Menneskets evne til at tro på religiøse autoriteter aftager. Forholdet til sandheden baseres i stedet mere og mere på fakta, viden og egen erfaring
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Her præsenterer Martinus sig selv og gør rede for de omstændigheder, som førte til de afgørende åndelige oplevelser eller den kosmiske indvielse, der totalt ændrede hans liv. Kan anbefales som introduktionsbog

65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: Ikke på lager
0 anmeldelser

Hvad er den mest ideelle føde for nutidsmennesket? Forkert ernæring har stor indflydelse på vores skæbne. Kan anbefales som introduktionsbog

65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Martinus' ”billedbog” fortæller om livets mysterium og beskriver en række stemningsbilleder, som gør os lydhøre for de evige sandheder, som naturen åbenbarer. Bogen indeholder to artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
I det religiøse liv findes ufærdige og fordømmende moralopfattelser, som ikke harmonerer med sand kristendom. Den længst levende afgud er kendetegnet ved, at vi elsker os selv over alt og alle
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Bogen indeholder en kort, men grundig gennemgang af hele verdensaltets analyse. Kan anbefales som introduktionsbog
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Om det kristne verdensbilledes konflikt med intellektualiteten. – Hvorfor er der mørke i verden? – Livet selv gør reinkarnation til kendsgerning
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Den virkelige indre fred opnår man kun, hvis man lærer at forstå at tilgive sine medvæsener. Hvordan forvandles vi til humanister? Bogen indeholder to artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Bøn er en videnskab for sig. - Bønnens funktion er at blive en levende samtale eller en korrespondance med det universelle væsen, som vi lever i. Kan anbefales som introduktionsbog.
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Her får vi nøglen til ”visdommens port” og en forklaring på, hvad sand ydmyghed vil sige. Bogen indeholder tre artikler. Kan anbefales som introduktionsbog
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en historisk hændelse, men er også symbol for jordmenneskets kosmiske skæbne
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Bogen fortæller om Guddommens ”værksted”, hvor livets største kunstværk – det færdigudviklede menneske – bliver til. Indeholder ialt tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Om forskellen mellem åndsvidenskaben og de gamle dogmer. Når kærlighed bliver til videnskab. Bogen indeholder tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Forklarer, hvordan døden skal ophøre med at være et mysterium for os. Bogen indeholder ialt fire artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Giver os svar på vort daglige livs mysterium: Hvorfor er der krig og lidelser? Bogen indeholder fire artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Livet er som et skuespil, hvor vi alle er både skuespillere og tilskuere. Bogen indeholder fire artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Livsoplevelsen skifter mellem sorg og glæde. Det kan være farligt at forcere sin åndelige udvikling. Bogen indeholder tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
At meditere er at tænke over livet. Visse former for meditation kan give oplevelser af kosmiske glimt, men er ikke uden risiko. Bogen indeholder tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Når mennesket frygter både livet og døden. Videnskabens mål- og vægtfacitter fjerner ikke dødsfrygten. Bogen indeholder fire artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Livet fører menneskeheden fra mørke til lys i et kosmisk kredsløb. Martinus kalder mørket og lidelserne for ”livets kosmiske visdomsskole”. Bogen indeholder tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Kun ud fra tanken om alle væseners udødelighed er det muligt at påvise, at livet er retfærdigt. Bogen indeholder tre artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Om de faktorer, der ligger bag den menneskelige kulturs udvikling og helt frem til vore dages krigstrætte verden
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Mange mennesker tror, at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse. Men Martinus viser, at vi både har en fysisk og en åndelig sansehorisont. Kan anbefales som introduktionsbog
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser

Beskriver hvordan nutidsmenneskets intelligensudvikling sammen med en dyrisk moral skaber kulminationen af mørket, og hvordan næstekærligheden udvikles som resultatet af dette. Bogen indeholder fire artikler

65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
Vil krigen aldrig ophøre? Jo, svarer Martinus, men først når lidelse og smerte har udviklet menneskets evne til næstekærlighed og tilgivelse. Bogen indeholder to artikler
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager
0 anmeldelser
I denne bog giver Martinus et overblik over hele det vældige verdensbillede. Den selviske forelskelsessympati og den menneskelige alkærlighed
65,00  m/Moms
( 52,00  u/Moms )
Lager: På lager