Der er udgivet 28 mindre bøger af Martinus, de såkaldte småbøger. De omhandler afgrænsede emner inden for verdensbilledet, hvoraf nogle af dem er i artikelform. Emnerne beskrives på en enkel og letforståelig måde, og flere af bøgerne egner sig glimrende som introduktionstekster.

Bogen fortæller om menneskehedens nuværende krise som optakt til en ny verdenskulturs skabelse. Kan anbefales som introduktionsbog.

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Martinus giver her en bevægende skildring af, hvad der virkelig hændte ved Jesu korsfæstelse og opstandelse

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Bøn er en videnskab for sig. - Bønnens funktion er at blive en levende samtale eller en korrespondance med det universelle væsen, som vi lever i. Kan anbefales som introduktionsbog.

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Menneskets evne til at tro på religiøse autoriteter aftager. Forholdet til sandheden baseres i stedet mere og mere på fakta, viden og egen erfaring

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Hvad er den mest ideelle føde for nutidsmennesket? Forkert ernæring har stor indflydelse på vores skæbne. Kan anbefales som introduktionsbog

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Her præsenterer Martinus sig selv og gør rede for de omstændigheder, som førte til de afgørende åndelige oplevelser eller den kosmiske indvielse, der totalt ændrede hans liv. Kan anbefales som introduktionsbog

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Martinus' ”billedbog” fortæller om livets mysterium og beskriver en række stemningsbilleder, som gør os lydhøre for de evige sandheder, som naturen åbenbarer. Bogen indeholder to artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

I det religiøse liv findes ufærdige og fordømmende moralopfattelser, som ikke harmonerer med sand kristendom. Den længst levende afgud er kendetegnet ved, at vi elsker os selv over alt og alle

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Om det kristne verdensbilledes konflikt med intellektualiteten. – Hvorfor er der mørke i verden? – Livet selv gør reinkarnation til kendsgerning

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Bogen indeholder en kort, men grundig gennemgang af hele verdensaltets analyse. Kan anbefales som introduktionsbog

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en historisk hændelse, men er også symbol for jordmenneskets kosmiske skæbne. Jesusbarnets fødsel i stalden symboliserer den gryende menneskelige bevidsthed, som har sin oprindelse i dyrets bevidsthed. Inden i hvert menneske fødes den ”kristusbevidsthed”, som efterhånden vil omskabe jorden til en verden, hvor juleevangeliets løfte om ”fred på jorden” bliver virkelighed.

 

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Bogen fortæller om Guddommens ”værksted”, hvor livets største kunstværk – det færdigudviklede menneske – bliver til. Indeholder ialt tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Om forskellen mellem åndsvidenskaben og de gamle dogmer. Når kærlighed bliver til videnskab. Bogen indeholder tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Forklarer, hvordan døden skal ophøre med at være et mysterium for os. Bogen indeholder ialt fire artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Giver os svar på vort daglige livs mysterium: Hvorfor er der krig og lidelser? Bogen indeholder fire artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Livet er som et skuespil, hvor vi alle er både skuespillere og tilskuere. Bogen indeholder fire artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Livsoplevelsen skifter mellem sorg og glæde. Det kan være farligt at forcere sin åndelige udvikling. Bogen indeholder tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

At meditere er at tænke over livet. Visse former for meditation kan give oplevelser af kosmiske glimt, men er ikke uden risiko. Bogen indeholder tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Når mennesket frygter både livet og døden. Videnskabens mål- og vægtfacitter fjerner ikke dødsfrygten. Bogen indeholder fire artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Livet fører menneskeheden fra mørke til lys i et kosmisk kredsløb. Martinus kalder mørket og lidelserne for ”livets kosmiske visdomsskole”. Bogen indeholder tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Kun ud fra tanken om alle væseners udødelighed er det muligt at påvise, at livet er retfærdigt. Bogen indeholder tre artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Om de faktorer, der ligger bag den menneskelige kulturs udvikling og helt frem til vore dages krigstrætte verden

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Mange mennesker tror, at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse. Men Martinus viser, at vi både har en fysisk og en åndelig sansehorisont. Kan anbefales som introduktionsbog

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Beskriver hvordan nutidsmenneskets intelligensudvikling sammen med en dyrisk moral skaber kulminationen af mørket, og hvordan næstekærligheden udvikles som resultatet af dette. Bogen indeholder fire artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

Vil krigen aldrig ophøre? Jo, svarer Martinus, men først når lidelse og smerte har udviklet menneskets evne til næstekærlighed og tilgivelse. Bogen indeholder to artikler

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager

I denne bog giver Martinus et overblik over hele det vældige verdensbillede. Den selviske forelskelsessympati og den menneskelige alkærlighed

95,00  m/Moms
( 76,00  u/Moms )
Lager: På lager