Et abonnement på Tidsskriftet Kosmos, engelsk udgave (4 udgivelser) koster 25 EUR årligt.

Bestil abonnement her online

Tidsskriftet Kosmos har til formål at oplyse om Martinus’ analyser og øge forståelsen af hans verdensbillede. Tidsskriftet belyser, hvordan den nye humane verdenskultur vinder indflydelse i menneskers liv og i udviklingen verden over. Der bringes både artikler, som er skrevet af Martinus selv, og artikler skrevet af andre med interesse for hans arbejde. Kosmos udkom første gang i 1933.

Andre temahæfter fremgår herunder.