Martinus holdt foredrag om sit verdensbillede gennem hele livet, dels på Martinus Institut i København og dels på Martinus Center i Klint ved Nykøbing Sjælland. Mange af disse foredrag blev optaget på bånd og er dermed bevaret for eftertiden. Han betragtede sine foredrag som et udstillingsvindue for sin kosmologi, fordi han ikke altid i den korte form kunne nå at underbygge sine analyser. Han henviste derfor til sine hovedværker for et grundigere studium af livets store analyser. Mange gik opløftede fra Martinus' foredrag med fornyet livslyst og inspiration til at løse hverdagens problemer.

Køb flere CD'er og opnå mængderabat: 4 CD'er -43%, alle 8 CD'er -64%.

Ligesom vi har lært at undgå de giftstoffer, som findes på det fysiske plan, skal vi også lære at beherske og undgå de mentale giftstoffer

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

Martinus giver her et overblik over forskellige epoker i udviklingen tilbage fra Det Gamle Testamentes kultur, over vor tids materialistiske stadium og frem til det kommende humane og alkærlige menneskerige

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

På samme måde som den fysiske krop skal have sund fysisk føde for at kunne fungere normalt, er det levende væsens sjælelige funktionsevne også afhængig af sund "åndelig føde"

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

Martinus fortæller her om sin egen rolle, sin barndom og opvækst og ikke mindst den altafgørende åndelige indvielsesproces i 1921

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

"Hvorfor lider så mange mennesker af stress, depressioner og unaturlig træthed?". Martinus omtaler tidens store livsforvandling, som følger af den hastige udvikling inden for uddannelse, teknologi, TV-medier, internationalisering osv

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

De nuværende mørke tilstande i verden med krige, lidelser, nød og elendighed har én fundamental årsag, og det er mangel på kærlighed, siger Martinus i dette foredrag. Derfor er udviklingen af kærlighed det eneste fornødne

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

Vi er alle i gang med en trinvis optræning af et nyt talent for skæbnemodtagelse. Det vil efterhånden sætte os i stand til at opleve den ubehagelige skæbne som en positiv belæring – som en kærlig og guddommelig udviklingsproces

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager

Martinus fortæller her under uformelle former om, hvordan han i påsken 1921 gennemgik det, han betegner som "den store fødsel". Disse oplevelser efterlod ham med en ny udvidet bevidsthedstilstand i form af en permanent kosmisk bevidsthed.

0,00  m/Moms
( 0,00  u/Moms )
Lager: På lager