Det Evige Verdensbillede, bog 5

350,00  m/Moms
( 280,00  u/Moms )

Efterladte symboler - udvalgte tekster

Indeholder symbolerne 45-77 med forklaringer

Model/varenr.: dk-025
Vægt: 0,89 kg
Lager: På lager

Første del af bogen indeholder 33 symboler med forklaringer, som ikke tidligere har været udgivet i bogform. Symbolforklaringerne omhandler hovedsageligt emnet "sygdom og helbredelse i kosmisk belysning" og stammer primært fra båndoptagelser af foredrag med Martinus. Anden del af bogen indeholder udvalgte tekster fra værket, der belyser de emner symbolerne illustrerer.

Indeholder symbolerne 45-77 med forklaringer:

45.    Menneskelegemet som stjernesystem
46.    Menneskets atomverden og grundenergierne
47.    Den sunde menneskeorganisme
48.    Sygdom i menneskeorganismen
49.    Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
50.    Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
51.    Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
52.    Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
53.    Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
54.    Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
55.    Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
56.    Den sunde atomvirksomhed i organismen
57.    Elektronsprængning i menneskets atomverden
58.    Atomforgiftning
59.    Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
60.    Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
61.    Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
62.    Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
63.    Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
64.    Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
65.    Atomkatastrofernes udslag i organismen
66.    Mennesket i det fuldkomne tankeklima
67.    Den animalske og den vegetariske føde
67A.   Den ideelle fødes vibrationer
68.    Mavesyre, kogning og kosten
69.    Den animalske fordøjelse
70.    Den vegetariske fordøjelse
71.    Skæbneelement og talentkerner under diskarnation
72.    Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
73.    Den defekte organisme
74.    Den defekte organisme og skæbneelementet
75.    Menneskets talentkerneødelæggelse
76.    Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
77.    Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske

Titel: Det Evige Verdensbillede, bog 5
Titel for det samlede værk: Det Tredje Testamente
Sprog: Dansk
ISBN: 978-87-575-0327-2
Sider:  294 sider

spacer